September 28, 2008

September 27, 2008

September 26, 2008

September 25, 2008

Flying Fiddles

Elizabeth Foster

September 24, 2008

RM Williams

AV wears RM Williams.

September 22, 2008

September 21, 2008

So Long Summer

AV at Lake Ray Hubbard

September 20, 2008

September 18, 2008

September 13, 2008

September 12, 2008

Dr. Dog

Photo: Elizabeth Weinberg

September 11, 2008

Photo by Ed Ruscha from the NYT

September 10, 2008

September 9, 2008

hydroglider

Photo by Jacques-Henri Lartigue

September 8, 2008

St. Augustine

American Viceroy in St. Augustine, FL

September 7, 2008

September 1, 2008